Familieopstellingen

Familieopstellingen

Laat je energie weer stromen

Met onze familieopstellingen onderzoeken we traumatische of pijnlijke ervaringen uit jouw verleden. Met deze effectieve en efficiënte manier methode zetten we samen cruciale veranderingen in gang waardoor je weer verder kan met je leven zonder constant geconfronteerd te worden met deze herinneringen die zich hebben genesteld in lichaam en geest.

In een familieopstelling gaan we op zoek naar jouw plek binnen het systemisch veld. Hierdoor ontstaan krachtige inzichten waarmee terugkerende obstakels en patronen beter worden begrepen en de geestelijke en lichamelijke ongemakken die daaruit volgen gaandeweg worden geneutraliseerd. 

Tijdens een sessie werken we met een groep van 4 tot 8 personen. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat je stevig en eerlijk op een voor jou typerende plek gaat staan. Om beurten wordt een vraag ingebracht over een probleem waar één van de deelnemers in zijn of haar dagelijkse leven mee kampt; zaken die niet stromen, telkens opnieuw (negatieve) aandacht en energie opeisen, die een belemmering vormen voor optimaal functioneren. Soms lijken deze onderwerpen in eerste instantie niks te maken te hebben met jouw familiesysteem. Echter, de meeste patronen worden gevormd door wat we in onze vroege jaren hebben meegemaakt. Door wat er nu speelt systemisch op te stellen, wordt zichtbaar waar de belemmering zit en kan met hulp van de begeleider een positieve innerlijke beweging in gang worden gezet.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk ons aanbod

Goed om te weten

Je hebt je familieleden niet (fysiek) per sé nodig bij de familieopstellingen. Het is mogelijk je eigen vraag in te brengen, maar je kan ook deelnemen als representant. Ook wanneer je als representant in andermans’ opstelling functioneert, doe je doorgaans een waardevolle en leerzame ervaring op.